yritys ratkaisut ja palvelut mobiiliratkaisut medialle yhteydet


Asiakaskohtaisesti suunnitellut ja toteutetut ratkaisut muodostavat Soforin suurimman toiminta-alueen.

Organisaation tiedon hallinnasta on tullut tärkeämpää kuin tiedon kerääminen. Organisaatioiden välinen yhteistyö ja verkottuminen luo tarpeita laajoihin tietojärjestelmien integrointeihin. Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen on edellytys oikean ratkaisun tarjoamisessa.

Miksi asiakaskohtainen ratkaisu?
Tietojärjestelmät muodostavat keskeisen osan organisaation kilpailukykyä, joten tietojärjestelmien kautta saatava kilpailuetu edellyttää asiakaskohtaisia toiminnan eritysipiirteet huomiovia ratkaisuja. Kaikkia ei voida ratkaista valmissovelluksilla - ei synny kilpailuetua.

Mitä tarjoamme?
Sofor auttaa asiakasta tehostamaan toimintaansa mahdollistamalla tehokkaan tiedonkulun ajasta ja paikasta riippumatta. Organisaatioden keskeisimpiä kehittämisalueita ovat työnkulkuun ja dokumenttien/asianhallintaan liittyvät ratkaisut. Tyypillisiä toimituksiamme ovat asiakirjojen hyväksymis- ja työnkulkuprosesseja tukevat ratkaisut, asiankäsittelyn ja dokumenttihallinnan ratkaisut, intra- ja extranet- ratkaisut sekä järjestelmäintegraatiot. Toimituksemme on keskitetty toimialoittain.

Miten toteutemme asiakaskohtaisen ratkaisun?
Asiakaskohtaisen ratkaisu tyypillisesti alkaa konsultoinnilla, jatkuen prosessin tärkeimpään vaiheeseen eli määrittelyyn ja tekniseen suunnitteluun. Suunnittelua seuraa toteutusvaihe, johon kuuluu kiinteänä osana testaaminen. Testauksella nopeutetaan toteutuksen valmistumista ja varmistetaan asiakkaan oman projektin onnistumista. Koulutus ja asiakkaan tukeminen käyttöönotossa ovat myös olennainen osa toimitusta.

Sovitamme aikataulut ja kustannukset yhdessä asiakkaan kanssa. Toimituksemme ovat pääosin kiinteähintaisia ja jaettuna useampaan vaiheeseen.

Toteutusympäristöinä ovat Lotus Domino, DB2 ja J2EE (WebSphere). Sovellukset toimivat selainpohjaisesti ja langattomasti internet-, extranet- ja intranet- ympäristöissä.asiakaskohtaiset ratkaisut
valmistuotteet
portlettirakentaja
konsultointi
koulutuspalvelut
palveluasiantuntemus
lisenssit
laitteistot
edustukset
referenssit
Sivusto on toteutettu ja sitä ylläpidetään iPublisher For You -tuotteella.