yritys ratkaisut ja palvelut mobiiliratkaisut medialle yhteydet


Soforin interaktiivinen portlettirakentaja IBM Lotus Dominolle
(Sofor Interactive Portlet Builder for Lotus Domino)

Portlettigeneraattori on nopea ja helppokäyttöinen työkalu, jonka avulla saadaan olemassa olevat IBM Lotus Domino-sovellukset helposti WebSphere portaaliin tekemättä sovellusmuutoksia. Työkalussa olevalla wizardilla määritellään sovellus, näkymä, käyttäjäoikeudet, kentät ja linkkikentät, eikä siinä tarvita ohjelmointia.
Portletteja voidaan käyttää kaikissa html-selaimissa, joita WebShere Portal Server (WPS) ja WebShere Everyplace Access (WEA) tukevat. WEAn kautta myös offline käyttö on mahdollista.

Portlettigeneraattori on suunniteltu yrityksen turvallisuusnäkökohdat huomioonottaen. Portletti voidaan sijoittaa demilitarisoidulla vyöhykkeellä olevaan portaaliserveriin, erotettuna palomuurilla sekä internetistä että yhtiön intranetistä. Kaikki liikenne päätteiltä portaaliin kulkee ulkoisen palomuurin kautta ja liikenne portletista palvelimelle kulkee sisäisen palomuurin kautta. Päätteet eivät näin ollen ole koskaan suoraan yhteydessä palvelimeen. Käyttäjien autentikointi hoidetaan WebSphere Portal Serverin prosesseilla.

Pääkäyttäjällä on käytössään helppokäyttöinen työkalu, jolla hän voi viidessä vaiheessa määritellä portletin sisällön:
- valitaan käytettävä Domino-palvelin
- valitaan käytettävä sovellus/tietokanta
- valitaan käytettävä näkymä
- valitaan käytettävät sarakkeet ja linkkisarake
- valitaan dokumentilta näytettävät kentät

Portlettigeneraattori toimii WebSphere Everyplace Access versiossa 4.2 tai uudemmassa, WebSphere portal Server 4.2 tai uudemmassa ja tukee IBM Lotus Domino Server 5.09a tai uudempaa versiota.

Portlettigeneraattori perustuu Soforin Waplane-teknologiaan.

Lisätietoja portlettigenaraattorista saat suoraan myynniltä.asiakaskohtaiset ratkaisut
valmistuotteet
portlettirakentaja
konsultointi
koulutuspalvelut
palveluasiantuntemus
lisenssit
laitteistot
edustukset
referenssit
Sivusto on toteutettu ja sitä ylläpidetään iPublisher For You -tuotteella.