yritys ratkaisut ja palvelut mobiiliratkaisut medialle yhteydet


TE-keskusten verkkopalvelu uudistui; sivut verkkoon koodaamatta

Projektia yhdessä Raimo Porttikiven kanssa johtanut ylitarkastaja Hilkka Gehör kauppa- ja teollisuusministeriöstä kertoo toivoneensa TE-keskusten palvelut näkymään entistä kattavammin ja ulkoasultaan yhtenäisemmin. Sivuston palvelutasoa parantannettiin muun muassa vuorovaikutteisuutta lisäämällä.

Tavoitteena oli myös julkaisujärjestelmän helppo päivitettävyys, joka on järjestelmän toiminnan ja uskottavuuden kannalta olennaista. Haasteita luo hallinnonalan laajuus, sillä TE-keskusten toiminta ulottuu kolmen ministeriön alueelle: kauppa- ja teollisuusministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja työvoimaministeriön.

Selainpohjainen sovellus - yksinkertainen ylläpito
Projektissa rakennettu sovellus mahdollistaa aineiston lisäämisen ja sivujen ylläpidon pelkästään selaimella ilman erillisiä sovelluksia työasemassa. Raimo Porttikiven mukaan Domino ja selaimella käytettävä julkaisusovellus on kokonaisuutena järkevä ratkaisu.

Järjestelmää pyörittävä palvelinkone siirrettiin KTM:n oman hallinnan piiristä Kauhavalle Soforin tytäryrityksen Net Servantin hoiviin, mikä on Porttikiven mukaan osoittautunut hyväksi päätökseksi.

TE-keskukset tarjoavat työvoima- ja elinkeinokysymyksiin liittyviä neuvontapalveluita internet-sivuston kautta. Kootusti yhteisiä palveluita käsittelevien sivujen lisäksi kaikilla 15 alueellisella TE-keskuksella on omat sivustonsa. Kieliversioina ovat suomi, ruotsi ja englanti.

(2001)
takaisin


asiakaskohtaiset ratkaisut
valmistuotteet
portlettirakentaja
konsultointi
koulutuspalvelut
palveluasiantuntemus
lisenssit
laitteistot
edustukset
referenssit
Sivusto on toteutettu ja sitä ylläpidetään iPublisher For You -tuotteella.