yritys ratkaisut ja palvelut mobiiliratkaisut medialle yhteydet


Kirkkohallitukselle tarpeiden mukainen ohjelmisto asianhallintaan

Kirkkohallitukselle toimitettu asiahallinnan ohjelmisto pohjautuu yli 20 Suomen kuntaan toimitettuun asiahallinnan Domino-tuotteeseen. Tuote on suhteellisen pienin muutoksin sovitettu Kirkkohallituksen tarpeiden mukaiseksi.

Kirkkohallituksessa järjestelmä tehostaa toimintaa vähentämällä päällekkäistä työtä, nopeuttamalla tiedon jakamista, yhtenäistämällä menettelytapoja ja helpottamalla rutiinitöitä. Asiakaspalvelun tehostamiseksi helpotetaan asiakirjojen hakua ja ajantasaisuutta. Järjestelmän avulla pyritään lisäksi vastaamaan julkisuuslain mukanaan tuomiin vaatimuksiin.

Käyttäjäryhmiä ovat Kirkon keskushallinnon osastot: Kirkkohallitus, Kirkolliskokous, Kirkon sopimusvaltuuskunta, Arkkipiispan kanslia, Piispainkokous sekä Hiippakuntien tuomiokapitulit.

Kaikki päätöksentekoprosenssin vaiheet hallintaan
Domino-asiahallintajärjestelmällä voidaan hoitaa aina asian vireilletulosta päätöksen tekoon ja tiedottamiseen asti. Asiat kulkevat käsittelijältä seuraavalle järjestelmän ohjaamana, jolloin vältytään turhalta paperien kopioinnilta ja kuljetukselta. Ohjelmiston avulla voidaan asiahallinnan hoitamisen lisäksi parantaa asiakaspalvelua, koska kuka tahansa käyttäjä näkee käyttöoikeuksiensa rajoissa asian tilan. Lisäksi esityslistoja ja/tai pöytäkirjoja voidaan haluttaessa selata internetissä.

Toimitus käsittää ohjelmiston lisäksi myös Domino-ympäristön käyttöönottopalvelun ja käyttöympäristön hallinnan tuen, joista vastaa Sofor Oy:n tytäryhtiö Net Servant Oy.
(2002)
takaisin


asiakaskohtaiset ratkaisut
valmistuotteet
portlettirakentaja
konsultointi
koulutuspalvelut
palveluasiantuntemus
lisenssit
laitteistot
edustukset
referenssit
Sivusto on toteutettu ja sitä ylläpidetään iPublisher For You -tuotteella.