yritys ratkaisut ja palvelut mobiiliratkaisut medialle yhteydet


iPublisher For You on väline yrityksen www-sivustojen tuottamiseen ja ylläpitoon. Sovelluksen tyypillisiä käyttökohteita ovat pienet ja keskisuuret www- sekä intranet-palvelut.

iPublisherin toimintaperiaate on web-sivuston sisällön ja ulkoasun hallinta toisistaan erillisinä asioina. iPublisherin avulla on mahdollista määritellä yhteiset sivupohjat ja navigointivalikot.

iPublisherin käytön edut
- internet-, extranet- ja intranetsivustojen luominen ja ylläpito
- www-palvelun navigointi ja ulkoasun määrittely
- intranet-sovellusten yhteenliittäminen
- www-julkaisun integrointi valmiisiin järjestelmiin
- www-materiaalien tuottaminen hajautetusti
- sisällön julkaiseminen vaiheittain ja käyttäjäryhmittäin
- palautekanavien luominen ja ylläpito
- kuvamateriaalin ja tyylitiedostojen tallennus kirjastoihin

Tuote on rakennettu Lotus Domino R5 -alustalle.

  iPublisher -esittely


takaisinasiakaskohtaiset ratkaisut
valmistuotteet
portlettirakentaja
konsultointi
koulutuspalvelut
palveluasiantuntemus
lisenssit
laitteistot
edustukset
referenssit
Sivusto on toteutettu ja sitä ylläpidetään iPublisher For You -tuotteella.