yritys ratkaisut ja palvelut mobiiliratkaisut medialle yhteydet


Quality Management For You (QM) on vastaus prosessien ja toimintatapojen viestimiseen. Toinen erityinen osa järjestelmää ovat arviointien ja palautteiden hallinta.

Käsikirjassa hallitaan dokumenttien elinkaaret ja versiot siten, että henkilöstön nähtävissä on varmasti voimassa olevat dokumentit. Prosessikuvaukset voidaan tuoda järjestelmään mistä tahansa kuvausvälineestä kuten Power Pointista, Microsoft Visiosta tai muista piirto-ohjelmista, joilla voidaan tuottaa kaavioita. Prosessikartalla ja kaavioilla muodostetaan rakenne, joka toimii kuten netissä on totuttu - klikkaamalla tiettyä elementtiä päästään etenemään ydinprosesseista osaprosesseihin.

Laatuseuranta sisältää organisaation arvioinnit kausisuunnitelmana, jolla hallitaan esimerkiksi koko vuoden arviointeja. Arvioinneille luodaan valmiita pohjia, joita voidaan hyödyntää aina uusien arviointien ohjelmana. Tehty ohjelma hyödynnetään edelleen pöytäkirjaksi. Pöytäkirjaan liitetään mukaan arviointiin liittyvät palautteet eli kehitysideat ja poikkemat.

Palautejärjestelmässä hallitaan erilaisia palautteita yhden prosessin avulla siten, että ne muunnetaan konkreettisiksi kehitystoimenpiteiksi. Yhdenmukainen prosessi esimerkiksi kehitysehdotuksille, poikkeamille ja asiakaspalautteille helpottaa koko henkilökunnan toimintaa.

Laatutallenteisiin voidaan tallentaa esimerkiksi pöytäkirjat ja muita toiminnan tuloksena syntyneitä dokumenttejä.

QM on selainkäyttöinen sovellus, joka toimii Lotus Notes alustalla.

  Quality Management For You -tuote-esite


takaisinasiakaskohtaiset ratkaisut
valmistuotteet
portlettirakentaja
konsultointi
koulutuspalvelut
palveluasiantuntemus
lisenssit
laitteistot
edustukset
referenssit
Sivusto on toteutettu ja sitä ylläpidetään iPublisher For You -tuotteella.