yritys ratkaisut ja palvelut mobiiliratkaisut medialle yhteydet


Human Resources For You (HR) on tavoitteellisen yritys- ja henkilöstöjohdon työkalu henkilöstön kokonaistyökyvyn suunnitelmalliselle ja pitkäjänteiselle kehittämiselle. Ohjelmisto kattaa henkilöstön rekrytointivaiheen, jatkuvan kehittämisen ja kehitysseurannan liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi. HR:n tuottamia tunnuslukuja ja raportteja voidaan hyödyntää henkilöstötilinpäätöksissä.

HR tarjoaa toimivat ratkaisut:
- henkilörekisteri toimii henkilöstöhallintaohjelmiston ytimenä
- rekrytointiosuus sisältää hakemukset, haastattelut, sopimukset ja perehdytykset
- jatkuva kehitys muodostuu kompetensseista, osaamisarvioista, koulutuksista sekä kehityskeskusteluista
- seuranta on rakennettu kehittämistarpeiden kartoituksista ja tavoitteiden asettamisesta sekä raportointiosuudesta

HR on aito työryhmäohjelmisto. Siksi se tarjoaa yrityksen kokonaishenkilöstöpolitiikan lisäksi toimivia ratkaisuja myös tiimikohtaiseen raportointiin. Ohjelman avulla voidaan seurata myös yksittäisen henkilön kehittymistä erilaisissa työtehtävissään. Työntekijä voi itse päivittää tietojaan osaamisestaan muun päivittäisen käytön lomassa, minkä ansiosta henkilöstötiedot ovat ajantasalla ja tietyiltä osin kaikkien nähtävillä.

Tuote on rakennettu Lotus Domino R5 -alustalle ja on modulaarisesti käyttöönotettavissa.

  HR -esittely


takaisinasiakaskohtaiset ratkaisut
valmistuotteet
portlettirakentaja
konsultointi
koulutuspalvelut
palveluasiantuntemus
lisenssit
laitteistot
edustukset
referenssit
Sivusto on toteutettu ja sitä ylläpidetään iPublisher For You -tuotteella.