yritys ratkaisut ja palvelut mobiiliratkaisut medialle yhteydet


Tapaturmien ja vaaratilanteiden hallintaan TAVA-ratkaisu

Sofor Oy:n TApaturma- ja VAaratilanne (TAVA)-järjestelmä on kehitetty yhdessä teollisuuden kanssa tuottamaan rationaalisesti ja kustannustehokkaasti tapaturmien, ammattitautien sekä vaaratilanteiden dokumentaatio-, ilmoitus- ja tilastointimateriaalia. Käyttöliittymänä voi olla Notes Client tai web -selain, vaaratilanteiden osalta myös matkapuhelin.

TAVA -järjestelmä soveltuu hyvin usealla paikkakunnalla toimivalle yritykselle, tapaturmien kirjaamisen tapahtuessa hajautetusti. Tapaturmailmoitukset lähetetään sähköisesti vakuutusyhtiölle, keskitetysti yhdestä toimipisteestä.


  TAVA-ratkaisu
asiakaskohtaiset ratkaisut
valmistuotteet
portlettirakentaja
konsultointi
koulutuspalvelut
palveluasiantuntemus
lisenssit
laitteistot
edustukset
referenssit
Sivusto on toteutettu ja sitä ylläpidetään iPublisher For You -tuotteella.