yritys ratkaisut ja palvelut mobiiliratkaisut medialle yhteydet


Customer Relations For You (CR) on mukautuva ohjelmisto asiakastietouden hallintaan. Se tuo asiakkuudenhallinnan suoraan asiakaspalvelutilanteeseen, myös liikkuvassa käytössä.


CR sisältää asiakkaiden ja muiden sidosryhmien organisaatio- ja kontaktihenkilötiedot sekä liidien, kontaktitapahtumien ja sopimusten hallinnan, joista muodostuu yrityksen ja tiimien yhteinen asiakasmuisti. Ohjelmisto tiedottaa kontaktitapahtumista halutuille toiminnoille.
Ohjelmisto helpottaa asiakasviestinnän rutiineita. Asiakkaat voidaan jakaa luonteviin ryhmiin, joita voidaan hyödyntää ohjelmistoon sisältyvissä jakelulistoissa, joukkokirjelähetyksissä ja osoitetarratulostuksissa.

Tuote on rakennettu Lotus Domino R5 -alustalle.

  CR -esittely


takaisinasiakaskohtaiset ratkaisut
valmistuotteet
portlettirakentaja
konsultointi
koulutuspalvelut
palveluasiantuntemus
lisenssit
laitteistot
edustukset
referenssit
Sivusto on toteutettu ja sitä ylläpidetään iPublisher For You -tuotteella.