A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y

SANASTO
Sanastoon on koottu kotisivullamme esiintyviä alan ammattitermejä ja pyritty selventämään näiden tarkoitusta. Terminologiassa sen tulkinnassa ja kirjoitustavoissa esiintyy valitettavasti alueellista vaihtelua, mutta yritämme kuitenkin esittää mahdollisimman yleisiä muotoja ja tulkintoja. Oudoista ja epäselvistä asioista kannattaa soittaa ja kysyä täsmennystä.

A

Aineisto
Tarkoittaa sitä materiaalia ja sen muotoa, mikä toimitetaan kirjapainoon painotyön tilauksen yhteydessä. Aineisto sisältää:
I 1) tekstin käsikirjoituksena tai tekstitiedostona, 2) kuvat paperi- tai diakuvina, 3) muu aineisto esim. logot, piirrokset yms. paperikuvina tai tiedostoina, 4) asettelumalli = luonnos = layout = sivusuunnitelma.
II 1) kuvausvalmiit sivut (kts).
III 1) valmiiksi taitetut sivut (kts. taittotiedosto) tiedostona jossa kuvien tilat varattu 2) kuvat paperikuvina tai dioina.
IV 1) tulostusvalmiina tiedostona (kts).
V 1) valmiit filmit.

Aluspahvi
Lehtiön pohjapahvi.

Alkuun

B

C

CMYK-väri
Prosessiväri. Nelivärisarja. Neliväripainatuksessa käytettävät värit. Koostuvat neljästä vakioväristä: syaani (Cyan), magenta (Magenta), keltainen (Yellow) ja musta (Key).

Cromalin
DuPontin standardinmukainen värivedostusjärjestelmä. Käytetään kirjapainoissa ja reprolaitoksissa. Värit eivät sisällä sidos- tai liuotinaineita, joten vedoksesta saadaan paras mahdollinen. Käytetään värien oikeellisuuden tarkistukseen ennen painatusta ja värimallina painatuksen aikana. Hintava vedostustekniikka.

Cromalinvedos
Tulostetuista filmeistä tehty nelivärinen tarkistusvedos.

Alkuun

D

E

EPS (Encapsulated PostScript Format)
Tallennusmuoto. Käytetään kuvien ja grafiikan talletukseen. EPS-tiedosto koostuu PostScript-koodista. Muoto eroaa PostSciptistä sillä tavoin, että tiedostoon liitetään näyttökuva, jolloin käyttäjä näkee kuvan rajat ja sisällön. Jos näyttökuva puuttuu, käyttäjä näkee vain laatikon, jonka sisällä on ???

Etulehtipaperi
Kovakansikirjan kannen sisäpintaan ja ommeltuun sisäosaan liimattu taitettu paperi, kiinnittää kannen kirjaan.

Alkuun

F

Faxvedos
Vedos tulostetaan ensin kirjapainon mustavalkolaserilla, joka lähetetään telefaxilla asiakkaalle tarkistettavaksi.

Filmivedos (Cromalin)
Rasteroiduista positiivisista erottelufilmeistä tai asemoinneista valoherkin menetelmin tehty värivedos.

Foliopainatus
Erittäin ohut, taipuisa värikalvo siirretään painettavaan materiaaliin lämmön ja puristuksen avulla. Tällä saadaan aikaan esim. kiiltävä, metallinomainen painopinta. Painamiseen tarvitaan metallinen kohopainolaatta.

Fontti
Nimetty kirjasintyyppi, jonka ulkonäkö on etukäteen määritelty. Fontti sisältää usein useamman erilaisen kirjasinleikkauksen (esim. Helvetica, Helvetica Italic, Helvetica Bold, Helvetica Bold Italic jne.).

FTP (File Transfer Protocol)
Tiedostojen sähköiseen siirtoon tarkoitettu standardi. Vaatii FTP-ohjelman (esim. Fetch tai ???).

Alkuun

G

g/m2
Paperin tukevuutta, paksuutta kuvaava mitta, paljonko 1 neliömetri po. paperia painaa. Ei ole suoraan sovellettavissa eri laatujen kesken.

Alkuun

H

I

J

Jäljentävä lomake
Kemiallisesti itsejäljentävä lomake valmistetaan erikoispapereista, joista päällimmäisen alapuoli on päällystetty tiettyjä kemikaaleja sisältävillä mikrokapseleilla ja alimman yläpuoli vastaavasti toisentyyppisellä kemikaalilla. Puristuksessa kapselit rikkoutuvat ja kemikaalien yhteisvaikutuksena syntyy alempaan paperiin näkyvä jälki. Mikäli halutaan useampi osainen lomake käytetään välissä molemmin puolin päällystettyä paperia, joka toimii samalla ylimmän ja alimman paperin tavoin.

Jälkikäsittely (PostPress)
Yleisnimitys kaikille niille työvaiheille, jotka seuraavat painatusta.

Alkuun

K

Kansipahvi
Kovakansikirjan kannen sisuksen (rungon) muodostava pahvi.

Kartonki
Pakkauksiin, kortteihin, foldereihin, stanssattuihin kansioihin jne. käytettävä monikerroksinen paperituote, kerrokset voivat olla erilaisia.

Kielenvaihdot väreissä
Kieliversio moniväritöissä, jos tekstiä on värillisenä tai negatiivisena (valkoisena) aiheuttaa tavallisesti kaikkien osavärien uudelleentulostuksen, asemoinnin, painolevyt ja kuntoonlaiton.

Kieliversio
Sama painotuote julkaistaan myös erikielisenä. Kuvat värit yms. jotka ovat kielestä riippumattomia pysyvät ennallaan ja paikoillaan ja vain teksti, musta väri, vaihtuu. Tarvitaan vain mustanvärin tulostus, asemointi ja kuntoonlaitto.

Kiertokansi
Itsejäljentävän rautalankanidotun perforoidun lomakelehtiön pahvinen pohja ja kansi nuutataan yhdestä pahvista, jolloin kansiosaa toimii kirjoitettaessa välipahvina.

Kiiltävä
Paperin tai kartongin päällyste kiiltävä. Erilaisilla päällystysmenetelmillä ja kalanteroinneilla saadaan aikaan erinäköistä kiiltoa.

Kirjasin
Kirjaimet, numerot ja erikoismerkit sisältävä kirjasinleikkaus.

Kirjasinleikkaus
Nimetyn kirjasintyypin eli fontin erikokoinen ja -muotoinen muunnelma. Kts. Fontti.

Kohdelakka
Tavallisimmin UV-lakkaus, joka rajoitetaan tiettyyn muotoon ja kokoon. Esimerkiksi yksittäinen kuva lakataan, jolloin vain tämä osa painotyöstä kiiltää UV-lakkaukselle ominaisella tyylillä. Tavallisin toteutusmenetelmä on seripaino.

Kovakansikirja
Kirja, jonka kannet ovat eri tavoin päällystettyä pahvia. Kannet liimataan painetuista arkeista valmistettuun sisusblokkiin etulehtipaperin avulla.

Kulmien pyöristys
Jälkikäsittelytekniikka, jolla valmiin työn kulma(t) pyöristetään. Tavallisia käyttökohteita esim. jäsenkortit.

Kuvausvalmis aineisto (PasteUp)
Valmiiksi tehdyt sivut hyvälaatuisena paperitulosteena, tekstin typografia, rasteroidut kuvat, logot, linjat yms. Laatua ei voida korjata kirjapainossa.

Alkuun

L

Laminointi
Paperi- tai kartonkiarkki päällystetään ohuella muovikalvolla. Voidaan käyttää kiiltävää, mattaa tai martioitua kalvoa. Laminoinnilla vaikutetaan painotuotteen ulkonäköön ja kestävyyteen. Käyttökohteena kirjojen kannet, kansiot jne.

Laservedos
Tietokoneella tehdystä työstä lasertulostimella tulostettu tarkistusvedos.

Liimaus
Lehtiöliimaus, liimalehtiöt
Sitomoliimalla kootut saate, lomake jne lehtiöt. Merkintä n kpl/bl tarkoittaa montako lehteä/nide tai Nxn kpl/bl montako N-osaista settiä/nide. Kts aluspahvi, suojapaperi.

Liimasidottu
Pehmytkantisen kirjan tai lehden tavallisin sidontamenetelmä, kirjan tai lehden sivut kiinnitetään liimalla kanteen.

Alkuun

M

Martioitu
Kuviointi, joka on puristettu valmistusvaiheessa paperiin tai kartonkiin. Myös laminointi voi olla martioitu.

Materiaali on taitettava/ladottava
??? kts aineisto

Matta
Himmeä, kiiltämätön pinta esimerkiksi päällystetyssä tai päällystämättömässä paperissa, laminoinnissa ja lakkauksessa.

MP-kartonki
Molemmin puolin päällystetty kartonki. Molemmat puolet ovat kiiltäviä.

Alkuun

N

Nelivärisarja
Prosessiväri. CMYK-väri. Painatuksessa käytetään neljää vakioväriä (syaani, magenta, keltainen, musta).

Nidonta
Jälkikäsittelytekniikka, jossa painetut arkit liitetään toisiinsa joko liimalla, metallilangalla tai liinalangalla. Tuote nide voi olla joko valmis tuote tai puolivalmiste seuraavaa jalostusvaihetta varten.

Numerointi
Painotuotteiden juokseva numerointi joko yhteen tai useampaan (repäisyperforointi) kohtaan. Käyttökohteina esim. pääsyliput, laskulomakkeet jne.

Nuuttaus
Jälkikäsittelymenetelmä, jossa heikennetään paperin lujuutta painamalla tylpällä teräslinjalla taivuttamista helpottava jälki. Käyttökohteina kansiot, pakkaukset, paksut taitettavat kortit yms.

Alkuun

O

Offset-lakka
Offsetpainokoneella painettava lakkaus. Lisää painetun pinnan kestävyyttä ja suojaa likaantumiselta.

Alkuun

P

Pahvi alle
Kts. aluspahvi.

Painosmäärä
Painos = valmiin painetun tuotteen kappalemäärä.

Painoväri
Erivärisiä, painatukseen soveltuvia värejä. Sisältävät pigmentti-, sidos- ja liuotinaineita.

Pantone-väri
Spottiväri, lisäväri, koristeväri. Kirjapainoalalla käytössä oleva väristandardi. Painatuksessa voidaan käyttää joko pelkästään spottivärejä tai neliväripainatuksessa lisävärinä.

Paperin paino
Tarkoitetaan yleisesti paperin neliöpainoa. Kts. g/m2.

Paste-up
Kuvausvalmis sivuoriginaali, jossa sivut on asemoitu asettelumallin mukaan. Käytetään myös nimitystä Peisti.

PDF (Portable Document File)
Tiedostomuoto, jossa kaikki työhön tarvittava tieto (tekstit, kuvat ja fontit) on pakattu yhteen tiiviiseen dokumenttiin. Ennen kuin teet pdf-dokumentin, pyydä painolta tarkat ohjeet.

Pehmytkansikirja
Kartonkikansiin sidottu kirja. Tavallisin sidos on liimasidos, mutta materiaalista tai käytöstä johtuvista lujuusvaatimuksista johtuen voidaan sisäarkit ommella liinalangalla ja kiinnittää kartonkikansi liimalla.

Peisti
Kuvausvalmis sivuoriginaali, jossa sivut on asemoitu asettelumallin mukaan. Käytetään myös nimitystä Paste-up.

Perforointi
Perforointilinjalla lävistämällä tehty reikärivi, jolla helpotetaan paperin repäisemistä irti. Käytetään esimerkiksi pääsylipuissa.

PMS = Pantone Color System
Graafisella alalla käytetty väristandardi. Värit muodostetaan Pantone-väreistä sekoittamalla. Värien valintaan käytetään Pantone-värikarttaa.

Postitaitto
Yleensä jakeluun menevien lehtien ylimääräinen taitto sivukokoa pienemmäksi postiluukkukoko (vrt. sanomalehdet). Käytetään myös termiä ristitaitto.

Preeglaus (sokkopainatus)
Puristamalla tapahtuva kuvion painaminen jolloin aihio nousee koholle paperin pinnalla. Voidaan käyttää sellaisenaan (sokkopainatus) tai korostamaan folio- tai väripainatusta.

Prosessiväri
Neliväripainatukseen käytettävät neljä osavärit: syaani (sininen), magenta (punainen), keltainen ja musta (CMYK).

PostScript eli PS
Sivunkuvauskieli jossa sivun elementit kuvataan matemaattisesti. Graafisen alan standardi, jota käytetään sekä ohjelmissa että tulostimissa.

Puupitoinen paperi
Paperilaatu, joka sisältää mekaanista paperimassaa (hioke, hierre). Mekaaninen massa antaa ohuillekin papereille (g/m2) kohtuullisen hyvän opasiteetin (läpinäkymättömyys) ja keveyden. Puupitoista paperia on saatavana sekä päällystettynä valkoisena että päällystämättömänä valkoisena ja värillisenä. Mekaaninen massa kellastuu auringon valossa. Pääasiallisin käyttöalue on sanomalehdet ja muut kertaluonteiset lyhytikäiset painotuotteet.

Puuvapaa paperi
Paperilaatu, joka sisältää kemiallista paperimassaa (sellu). Painopaperit ovat valkaistuja ja säilyttävät vaaleutensa hyvin. Saatavana päällystämättömänä, kevyesti päällystettynä ja vahvasti päällystettynä, kiiltävänä, silkkinä ja mattana. Yleisesti käytetty mainospainotuotteiden, kuvateosten, toimintakertomusten, julkaisujen yms. paperina.

Päällystetty paperi
Paperia päällystetään mineraalipitoisilla pastoilla. Päällysteen määrää voidaan säätää laatuluokasta riippuen. Neliöpainoalue on laaja, noin 90-300 g/m2. Päällyste on papereilla tavallisesti molemminpuolinen, kartongeilla se on tavallisesti toispuoleinen (TP), joillakin kartongeilla molemminpuoleinen (MP). Kalanteroinnilla vaikutetaan päällysteen ulkonäköön kiiltävä, silk, matta. Päällystetyt paperit ovat tiivispintaisia ja antavat painovärin näyttävyydelle ominaisleimansa, valitse esim. PMS-kartasta C-sarjan värit.

Päällystämätön paperi
Päällystämätöntä paperia ovat esim. kopio-, tulostus-, sanomalehti- ja offsetpaperit. Osassa näistä käytetään kuitenkin pintaliimausta pinnan tiiveyden ja lujuuden parantamiseksi. Päällystämättömät paperit ovat tavallisesti imukykyisiä, joten se antaa painovärin näyttävyydelle ominaisleimansa, valitse esim. PMS-kartasta U-sarjan värit.

Päänauha
Kovakantisen kirjan selkään ylä- ja alapäihin kannen ja sisäosan väliin liimattu nauha.

Alkuun

R

Rei'itys
Arkkien reuna-alueelle porattavat reiät ripustusta, mapitusta yms. käyttöä varten. Painopintaa suunnitellessa on otettava huomioon reikien paikat, ettei esim. tekstiä jouduta poraamaan pois. (Muulle alueelle tulevat reiät on stanssattava).

Alkuun

S

Selkä
Kirjan selkä on pehmytkantisilla samaa materiaalia kuin kannet ja aina suora. Kovakantisissa kirjoissa selän materiaali on nykyisin tavallisesti samaa ylivetomateriaalia kuin kannet ja paksuudesta riippuen suora tai pyöristetty. Selkään voidaan painattaa materiaalista riippuen väreillä tai foliolla tekstiä, logoja tms.

Setti
Irtonaisista lehdistä reunaliimauksella yhtenäiseksi tehty kaksi- tai useampiosainen tai -lehtinen nide. Esim. itsejäljentävät lomakkeet.

Settiliimaus
Liimaustekniikka, jolla kaksi tai useammat lehdet saadaan yhtenäiseksi niteeksi. Kts. setti.

Sidonta
Painetuista arkeista ja sidontamateriaaleista valmistetaan lehtiä ja kirjoja.

Sinikopio (arkkivedos)
Arkkiasemoiduista filmeistä reprossa valmistettu karkea malli painotyöstä. Tästä voidaan tarkistaa sivujen järjestys, vierukset (marginaalit), sisällysluettelo, "ulkoasu" jne. Nimi tulee vedoksen sinisestä väristä. Käytetään myös termiä "sinari". Sinari korvataan joissakin painossa nykyisin asemointitiedostosta tulostetulla värillisellä arkkivedoksella.

Sivufilmit
Yksittäisinä filmille tulostetut sivut, joita ei ole arkkiasemoitu.

Sivukoko
Sivukoolla tarkoitetaan painotuotteen lopullista puhdasta kokoa taittamisen ja leikkaamisen jälkeen. Painotuote toimitetaan sivukoon mukaisessa koossa ellei toisin sovita, kts. postitaitto.

Sivumäärä
Sivumäärä voidaan ilmoittaa kansien kanssa tai ilman. Jos esim. lehden kannet on valmistettu eri materiaalista kuin sisäsivut, ilmoitetaan sisäsivujen määrä + kannet.

Stanssaus
Aukon leikkaaminen tai sivun reunan muotoilu paperiin. Esim. osoiteaukko tai erilaiset lovet, kaaret tms. Käytetään myös pahvisten foldereiden valmistuksessa.

Stiftaus
Metallilangalla tapahtuva nidonta. Esim. vihkonidonta selästä tai lehtiönidonta päältä.

Suojapaperi (kirja)
Kovakantisissa, muovi- tai kluuttiylivedolla valmistetuissa, kirjoissa yleisesti käytetty erillinen kirjan kannen päälle taitettu paperi, jossa on tavallisesti painettu 1-4 värinen kansikuva ja tekstiä takakannessa ja sisään taitetuissa liepeissä.

Suojapaperi (lomakelehtiö)
Liima- tai stiftatun lehtiön päällimmäinen lehti (kansi), tavallisesti painamaton.

Syväys
Halutun kuvakohteen irrottaminen taustasta = taustan poisto.

Alkuun

T

Taitto
Sivutaitto, lehtien ja kirjojen sivujen valmistus (päätteellä) tekstin typografian määrittämisenä ja asemointina, tarvittaessa rasteroitujen kuvien ja ilmoitusten asemointi.

Taittotiedosto
Lehden tai kirjan taitto-ohjelmalla tehty (esim. PageMaker, QuarkXPress, InDesign) elektroninen taitto.

Taustahalkio
Tarran taustapaperissa oleva halkio, joka helpottaa taustapaperin irrottamista itse tarrasta.

TIF (Tag Image File Format)
Kuvien talletukseen tarkoitettu tiedostomuoto. Suositeltu tiedostomuoto graafisissa ohjelmissa.

TIFF (Tag Image File Format)
Kuvien talletukseen tarkoitettu tiedostomuoto. Suositeltu tiedostomuoto graafisissa ohjelmissa.

TP-kartonki
Toispuoleisesti päällystetty kartonki. Päällystetty puoli on kiiltävä. Käytetään esimerkiksi postikorteissa.

Tulostusvalmis tiedosto
Graafisella ohjelmalla tehty tiedosto, joka sisältää kaikki elementit (tekstin, kuvat, grafiikan, logot, yms.) alan vaatimusten mukaan "sivuiksi" tehtynä.

Alkuun

U

Uusiopaperi
Paperilaatu, joka sisältää ainakin osittain kierrätysmassaa.

UV-lakkaus
Paperin pintalakkaus joko kiiltävänä tai mattana. Tehdään valssilakkauksena tai silkki- eli seripainoissa. Tarkoituksena parantaa näyttävyyttä ja paperin pinnan kestävyyttä.

Alkuun

V

Vedos
Lopullisesta tiedostosta yleensä lasertulostimella tulostettu tarkistusvedos.

Viillotus (ritsaus)
Etikettitarran irroitusviilto taustapaperia rikkomatta.

Välipahvi
Itsejäljentävien lomakelehtiöiden mukana irrallinen lomakkeen kokoinen pahvi, joka asetetaan kirjoitettavan setin alle.

Värierottelu
Kuvaoriginaalin värien jakaminen (erottelu) painovärejä vastaaviin osaväreihin. Nelivärityössä saadaan neljä väriä: syaani, magenta, keltainen ja musta (CMYK).

Värillinen arkkivedos
Mustesuihkutulostimella tulostettu vedos, jossa työ on asemoitu valmiin painoarkin vaatimaan järjestykseen. Voidaan käyttää asiakasvedoksena. Vertaa sinikopio.

Värillisyys
Kerrotaan painettavien sivujen painoväreistä. 1/0....n/0 tarkoittaa arkin toispuoleista painamista 1....n värillä toinen puoli painamatta. 1/1......n/n tarkoittaa arkin molemminpuolista painamista 1.....n värillä. Voidaan käyttää myös esim 2/1 tai 1/4 tyyppisiä merkintöjä. Tavallisesti tarjouksia laskettaessa käsitellään 1/1 = musta/musta, 2/2 = musta+PMS/musta+PMS, 4/4 = CMYK/CMYK, 5/5 = CMYK+PMS/CMYK+PMS ellei toisin ilmoiteta.

Y

Yliveto
Kovakansikirjan kannen pintamateriaali, joka kokoaa kannen osat (kansipahvit ja selkänauhan) yhtenäiseksi kanneksi. Ylivetomateriaaleina käytetään tavallisimmin painettua paperia joko lakattuna (UV, Offset) tai laminoituna, muovipinnoitettua paperia foliopainettuna tai kluuttia foliopainettuna.

Alkuun