Painotyön hinnanmuodostus

Painotuotteen kokonaishinta muodostuu lukuisista eri tekijöistä. Olkoon painos 10 tai 10 000 kappaletta, on ensimmäistä kappaletta varten tehtävä joukko valmistelevia töitä. Nämä ns. kiinteät kulut muodostavat "ensimmäisen kappaleen" hinnan. Näitä kuluja ovat mm:

Eli nämä em. toimenpiteet suoritetaan jokaiselle painotuotteelle ennenkuin ensimmäinenkään kappale tulee painokoneesta ulos.

Tämän jälkeen painos painetaan. Sen vaiheen hintaan vaikuttaa myös joukko eri asioita, jotka tavalla tai toisella muodostuvat painoksen koon mukaan:

Näistä kahdesta kokonaisuudesta muodostuu vasta painotuotteen lopullinen hinta. Allaolevassa kaaviossa on havainnollistettu asiaa graafisesti.
Koska painotarjous lasketaan yleensä tietyn kokoiselle painokselle (x kuvaa painoksen kokoa kappaleina) ja seuraaville tuhansille kappaleille, on myös kaaviossa kuvattu seuraavan 1000 kpl:een vaikutus hinnanmuodostukseen.